';

بلاک تماس با ما افقی

ساخت بلاک های تماس برای پیدا کردن راه های ارتباطی با شما توسط مشتریان.

درباره بلاک تماس افقی

توضیحات کوتاه

به سایت خودتان بلوک تماس با ما افقی اضافه کنید. این مورد به شما کمک زیادی میکند که مشتریان بتوانند راه های ارتباط را شما را مانند شماره تماس، ایمیل و… را پیدا کنند. آدرس، شماره تماس، ایمیل مورد نظرتان را با استایل شخصی سازی شده و شگفت انگیز به نمایش بگذارید.

Style — Simple; Layout — n/a; Inside options — custom image;
Image module
تصویر
ما آدرس:

استرالیا – ملبورن – پلاک 79

تصویر
ما تلفن:

(0556) 501-889-322 یا (0665) 577-133-001

لورم ایپسوم متنی ساختگی است.

ماژول های متغیر

Simple Style.
Image module
Style — Simple; Layout — default; Inside options — defaults;
ما آدرس:

استرالیا – ملبورن – پلاک 79

ما تلفن:

(0556) 501-889-322 یا (0665) 577-133-001

Bordered Style.
Image module
Style — Bordered; Layout — default; Inside options — defaults;
ما آدرس:

استرالیا – ملبورن – پلاک 79

ما تلفن:

(0556) 501-889-322 یا (0665) 577-133-001

Underline Style.
Image module
Style — underline; Layout — default; Inside options — defaults;
ما آدرس:

استرالیا – ملبورن – پلاک 79

ما تلفن:

(0556) 501-889-322 یا (0665) 577-133-001

Background Style.
Image module
Style — Background; Layout — default; Inside options — defaults;
ما آدرس:

استرالیا – ملبورن – پلاک 79

ما تلفن:

(0556) 501-889-322 یا (0665) 577-133-001