';

ماژول حقایق

حقایق و خدمات تخصصی خود را در این ماژول های به نمایش بگذارید.

درباره شورت کدها

توضیحات کوتاه

هفت ماژول پیش فرض مختلف به شما قدرت شخصی سازی حقایق با یک کلیک را میدهد. همچنین استایل های پیشرفته میتواند در این مسیر به شما کمک کند. حقایق خود را به بازدیدکنندگان برای شناخت بهتر شما و خدماتتان بصورت اختصاصی نمایش دهید.

Style — default;  Layout — Top Icon; Inside options — custom typography;
Image module
0
فنجان قهوه
برای بیدار ماندن با پتانسیل.
0
فایل کدنویسی جدید
برای تدارک دیدن ویژگی های جدید.
0
تیکت پایخ داده شده
برای پشتیبانی مشتنریان در هر موقعیتی.
0
استایل ساخته شده
برای نشان دادن امکان پذیر بودن.

از طرح های پیش ساخته شده برای صرفه جویی در وقت خود در طراحی استفاده کنید - طرح مورد نظر را انتخاب کنید و محتوا را اضافه کنید.

تغییرات پیش فرض

01 — Standard Layout.
Image module
Style — default ;  Layout — Standard; Inside options — defaults;
0
مشریان جدید
بخاطر اینکه ما بهترین را برای شما انجام میدهیم.
0
موسیقی شنیده شده
برای الهام گرفتن و استراحت در کار.
0
دستگاه تست شده
برای اثبات دستگاه های پیشرفته.
02— Top Icon.
Image module
Style — default;  Layout — Top Icon; Inside options — defaults;
0
دستگاه تست شده
برای اثبات دیتگاه های پیشرفته.
0
تیکت پاسخ داده شده
برای پشتیبانی شما در هر موقعیتی.
0
استایل ساخته شده
برای نشان دادن همه چیز امکان پذیر است.
03 — Bottom Icon.
Image module
Style — default;  Layout — Bottom Icon; Inside options — defaults;
0
ساعات کاری سخت
برای توضیح جزئیات پوسته.
0
تیکت پاسخ داده شده
برای پشتیبانی شما در هر موقعیتی.
0
بار آزمایش شده
برای اطمینان از سریع بودن پوسته.
04 — Right Counter.
Image module
Style — default;  Layout — Right Counter; Inside options — defaults;
0
ساعات کاری سخت
برای توضیح جزئیات پوسته.
0
تیکت پاسخ داده شده
برای پشتیبانی شما در هر موقعیتی.
0
بار آزمایش شده
برای اطمینان از سریع بودن پوسته.
05 — Left Counter.
Image module
Style — default;  Layout — Left Counter; Inside options — defaults;
0
ساعات کاری سخت
برای توضیح جزئیات پوسته.
0
تیکت پاسخ داده شده
برای پشتیبانی شما در هر موقعیتی.
0
بار آزمایش شده
برای اطمینان از سریع بودن پوسته.
06 — Left Icon.
Image module
Style — default;  Layout — Left Icon; Inside options — defaults;
0
ساعات کاری سخت
برای توضیح جزئیات پوسته.
0
تیکت پاسخ داده شده
برای پشتیبانی شما در هر موقعیتی.
0
بار آزمایش شده
برای اطمینان از سریع بودن پوسته.
07 — Right Icon.
Image module
Style — default;  Layout — Right Icon; Inside options — defaults;
0
ساعات کاری سخت
برای توضیح جزئیات پوسته.
0
تیکت پاسخ داده شده
برای پشتیبانی شما در هر موقعیتی.
0
بار آزمایش شده
برای اطمینان از سریع بودن پوسته.

اصلاح گزینه های درونی برای ایجاد سبک های متفاوت و تنظیم آنها برای سایت.

تغییرات سفارشی

 

01 — Custom Typography.
Image module
Style — custom icon color, delimiter hide;  Layout — Top Icon; Inside options — custom typography;
0
مشتریان جدید
بخاطر اینکه ما بهترین را برای آنان انجام میدهیم.
0
بار آزمایش شده
برای اطمینان از سریع بودن پوسته.
0
تیکت پاسخ داده شده
برای پشتیبانی شما در هر موقعیتی.
0
استایل طراحی شده
برای نشان دادن همه چیز امکان پذیر است.
02 — Title Underline.
Image module
Style — custom icon size, delimiter hide;  Layout — Left Icon; Inside options — title underline;
0
مشتریان جدید
بخاطر اینکه ما بهترین را برای آنان انجام میدهیم.
0
موسیقی شنیده شده
برای الهام گرفتن و استراحت در کار.
0
دستگاه تست شده
برای اثبات طراحی پیشرفته.
0
تیکت پاسخ داده شده
برای پشتیبانی شما در هر موقعیتی.