';

ماژول Twitter

از بین استایل های متفاوت فیدهای توئیتر یکی را به دلخواه انتخاب کنید.

درباره Twitter

توضیحات کوتاه

فیدهای توئیتر را در سایت به اشتراک بگذارید و با طراحی خاص جزئیات آنها را نمایش دهید. این یک سبک سنتی است اما استایل های متفاوتی برای تجربه خلاقیت شما قرار داده شده. هیچ اشکالی ندارد چه استایلی را استفاده میکنید آن طرح بندی میتواند وب سایت شما را حرفه ای نمایش دهد.

Style — Top Icon; Layout — n/a; Inside options — defaults;
Image module

در پروسه طراحی سایت، همیشه این موضوع پیش می آید.

ماژول های متغیر

Gray icon Style
Image module
Style — Gray icon; Layout — default; Inside options — defaults;
Top icon Style
Image module
Style — Top icon; Layout — default; Inside options — defaults;
Bottom icon Style
Image module
Style — Bottom icon; Layout — default; Inside options — defaults;
Left icon Style
Image module
Style — Left icon; Layout — default; Inside options — defaults;
Right icon Style
Image module
Style — Right icon; Layout — default; Inside options — defaults;
Bottom right icon Style
Image module
Style — Bottom right icon; Layout — default; Inside options — defaults;
Bottom left icon Style
Image module
Style — Bottom left icon; Layout — default; Inside options — defaults;