جداول قیمت

Stylish way to provide your visitors with detailed purchase information.

About Pricing Block

Short Description

Provide your visitors with detailed information on the payments and different product/service versions. You may mention the available features in every price box or use price labels for that. Different styles will suit any site design.

Style — Classic/Main; Layout — n/a; Inside options — custom icon, feature mark;
Watch module video
Use 1080p for better quality.
Image module
Standard
Standard pricing plan
49 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
Buy now
Optimal!
Popular
Popular pricing plan
69 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
Buy now
For rich!
Professional
Professional pricing plan
89 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Integer vitae euismod
Buy now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur.

Module variations

01 — Classic Style.
Image module
Style — Classic; Layout — default; Inside options — feature mark, no icon;
Standard
Standard pricing plan
49 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
Buy now
Optimal!
Popular
Popular pricing plan
69 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
Buy now
For rich!
Professional
Professional pricing plan
89 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Integer vitae euismod
Buy now
02 — Simple Style.
Image module
Style — Simple; Layout — default; Inside options — no icon, feature mark;
Standard
Standard pricing plan
49 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
Buy now
Optimal!
Popular
Popular pricing plan
69 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
Buy now
For rich!
Professional
Professional pricing plan
89 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Integer vitae euismod
Buy now

03 — Main Style.

Image module
Style — Main; Layout — default; Inside options — no icon, feature mark;
Standard
Standard pricing plan
49 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
Buy now
Optimal!
Popular
Popular pricing plan
69 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
Buy now
For rich!
Professional
Professional pricing plan
89 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Integer vitae euismod
Buy now
04 — Colored Style.
Image module
Style — Colored; Layout — default; Inside options — no icon, feature mark;
Standard
Standard pricing plan
49 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
Buy now
Optimal!
Popular
Popular pricing plan
69 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
Buy now
For rich!
Professional
Professional pricing plan
89 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Integer vitae euismod
Buy now

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Customized variants

01 — Simple Style.
Image module
Style — Simple; Layout — default; Inside options — icon, feature mark;
Standard
Standard pricing plan
49 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
Buy now
Optimal!
Popular
Popular pricing plan
69 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
Buy now
For rich!
Professional
Professional pricing plan
89 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Pellentesque commodo sem
 • Integer vitae euismod
 • Integer vitae euismod
Buy now
02 — Price Labels Style.
Image module
Style — Colored; Layout — Slim style; Inside options — feature mark, dot disabled;
 • Phasellus egestas cursu
 • Sed eget quam non
 • Vestibulum porta diam
 • Cum sociis natoque
 • Vestibulum a luctus
Standard
Standard pricing plan
49 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
Buy now
Optimal!
Popular
Popular pricing plan
69 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
Buy now
For rich!
Professional
Professional pricing plan
89 / monthly
Integer vitae euismod urna. Quisque dui tortor, tristique sed leo eu, facilisis tristique.
Buy now