';

محصول تکی

محصولات تکی فروشگاه را با دو استایل از پیش تعریف شده نمایش دهید.

درباره محصولات تکی

توضیحات کوتاه

محصولات تکی را در سایت بصورت زیر خط دار و یکتا پیاده سازی کنید. ماژول و استایل آن را انتخاب کنید شخصی سازی تا به ظاهر مورد نظرتان برسید. استایل شیک با ویژگی های تصویر برای محصولات و نمایش توضیحات در حالت هاور تنظیم کنید. محصول شما شیک به نظر می رسد.

Style — Simple; Layout — n/a; Inside options — custom image, light buttons;
Image module
پارچه با بافت سبک وزن یقه گرد و گردنبند حالت نرم و ترمه اندازه فیت - منظم و خوش رنگ در پروسه طراحی سایت، همیشه این موضوع پیش
29.00 تومان
پارچه با بافت سبک وزن یقه گرد و گردنبند حالت نرم و ترمه اندازه فیت - منظم و خوش رنگ در پروسه طراحی سایت، همیشه این موضوع پیش
29.00 تومان

در پروسه طراحی سایت، همیشه این موضوع پیش می آید.

ماژول های متغیر

Hover description style
Image module
Style — Hover description; Layout — n/a; Inside options — gradient overlay;
29.00 تومان
پارچه با بافت سبک وزن یقه گرد و گردنبند حالت نرم و ترمه اندازه فیت - منظم و خوش رنگ در پروسه طراحی سایت، همیشه این موضوع پیش می آید که در مرحله طراحی قالب
تیشرت فشن آدیداس
29.00 تومان
29.00 تومان
پارچه با بافت سبک وزن یقه گرد و گردنبند حالت نرم و ترمه اندازه فیت - منظم و خوش رنگ در پروسه طراحی سایت، همیشه این موضوع پیش می آید که در مرحله طراحی قالب
تیشرت فشن آدیداس
29.00 تومان
29.00 تومان
پارچه با بافت سبک وزن یقه گرد و گردنبند حالت نرم و ترمه اندازه فیت - منظم و خوش رنگ در پروسه طراحی سایت، همیشه این موضوع پیش می آید که در مرحله طراحی قالب
تیشرت فشن آدیداس
29.00 تومان
Simple product style
Image module
Style — Simple; Layout — n/a; Inside options — custom image, light buttons;
29.00 تومان
پارچه با بافت سبک وزن یقه گرد و گردنبند حالت نرم و ترمه اندازه فیت - منظم و خوش رنگ در پروسه طراحی
29.00 تومان
پارچه با بافت سبک وزن یقه گرد و گردنبند حالت نرم و ترمه اندازه فیت - منظم و خوش رنگ در پروسه طراحی
29.00 تومان
پارچه با بافت سبک وزن یقه گرد و گردنبند حالت نرم و ترمه اندازه فیت - منظم و خوش رنگ در پروسه طراحی